ช่องทางการติดต่อ 

 

12/5 ซอยอินทรามระ 33
ถนน สุธิสาร แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310

0641742669 kanelianstore@gmail.com

                                          

ความช่วยเหลือ

  • การส่งสินค้า
  • การคืนสินค้า
  • การสั่งทำสินค้า
  • การดูแลรักษา

ข้อมูล

  • ข้อตกลงและเงือนไข
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายการป้องกันข้อมูล
  • นโยบายคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

©
2022 UX Themes

Terms Privacy Cookies