นโยบายการป้องกันข้อมูล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

Kanelian เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุงฐานข้อมูลของ Kanelian ให้เป็นข้อมูลล่าสุด หรือเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ของ Kanelian ที่ท่านอาจมีความสนใจเท่านั้น

Kanelian จะไม่เปิดเผยรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ Kanelian ได้รับจากท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและนำเสนอบริการต่างๆและสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของท่าน Kanelian ต้องการให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทั้งนี้ Kanelian จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ Kanelian สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Kanelian ตลอดจนโอกาสต่างๆ ให้แก่ท่านได้
อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการแก่ท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต Kanelian จะมีการใช้ไฟล์ “cookie” เป็นครั้งคราว cookie เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเครื่องบริการเว็บไซต์ของ Kanelian (web server) ส่งไปที่โปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ของท่าน (web browser)ในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของ Kanelian เพื่อช่วยให้ Kanelian ทราบถึงความสนใจของท่านที่มีต่อเว็บไซต์ของเรา