2,500.00฿

ต่างหูอุบะ ต่างหูห้อย ต่างหูระย้า ลายไทยประยุกต์ ประดับพลอยแท้ ทับทิม ไพลิน มรกต ไม่ชุบนิกเกิล ใส่แล้วไม่แพ้ ไม่คัน เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค

1,590.00฿

ต่างหูหมอนขิด ต่างหูสตั๊ด ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลายไทยประยุกต์ เงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ฝังทับทิม ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

2,900.00฿

ต่างหูกระจังตาอ้อย ต่างหูไทย ทรงระย้า ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ทับทิม ไพลิน อาเกตสีเขียว ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

3,500.00฿

ต่างหูใบโพธิ์ทอง ประดับทิบทิมแท้ เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ไม่ชุบนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้ว ไม่แพ้ ไม่คันต่างหูพลอยแท้

1,590.00฿

ต่างหูฉลุลายบาโรก ประดับพลอยมูนสโตน เงินแท้ 92.5% ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอนมาตรฐาน Nickel Free ไม่มีนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

990.00฿

ต่างหูพุ่มใบมะกอก ต่างหูสตั๊ด เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ประดับทับทิม แท้ ไม่มีนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้วไม่คัน

1,290.00฿

ต่างหูตลับทอง แกะลายถม ลายไทย ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ คาเนเลี่ยน ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

1,590.00฿

ต่างหูระย้าพลอย สี่เหลียม 3 ชั้น ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ลาบลาโดไรท์ ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

ต่างหู

ต่างหู

990.00฿

ต่างหูพลอยแท้

1,890.00฿

ต่างหูพลอยทรงหยดน้ำ ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ บูลโทพาซ โกเมน ชุบโดยไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารก่อให้เกิดการแพ้

990.00฿

ต่างหูทรงสีเหลี่ยม วินเทจ ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ คาเนเลี่ยน ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

490.00฿

ต่างหูพุ่มดอกพิกุลทอง ต่างหูสตั๊ด เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้ว ไม่คัน

2,500.00฿

ต่างหูพุ่มมณี เงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ พลอยมรกต มีพลอยให้เลือก ไม่ชุบนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้ว ไม่แพ้ ไม่คัน

990.00฿

ต่างหูห้อยบาโรก ต่างหูลงยาสี ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

1,290.00฿

ต่างหูลายช่อกนก ต่างหูไทย ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ไพลิน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

1,590.00฿

ต่างหูดอกพิกุลทอง เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ประดับพลอยแท้ อาเกตสีเขียวและมรกต ไม่ชุบนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้วไม่แพ้ ไม่คัน

2,000.00฿

ต่างหูระย้าพลอยกลม ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ เทอร์คอยส์ ทับทิม คาเนเลี่ยน และลาบราโดไรท์ ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

1,690.00฿

ต่างหูเรขาคณิต ประดับพลอยเทอร์คอยส์ ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

2,000.00฿

ต่างหูพลอยระย้า เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ประดับพลอยแท้ พลอยหลากสี ไม่มีนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้วไม่แพ้ ไม่คัน

1,290.00฿

ต่างหูห้อยดอกกุหลาบ ประดับมุกน้ำจืดแท้ เงินแท้ 92.5% ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอนมาตรฐาน Nickel Free ไม่มีนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

2,000.00฿

ต่างหูสตั๊ด พลอยมาคี เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ประดับพลอยแท้ บูล โทพาซ เพริดอต ไม่ชุบนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้ว ไม่คัน

790.00฿

ต่างหูฉลุโบโฮชิค ตัวเรือนเงินแท้ 92.5% ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เลือกสั่งสีชุบอื่นๆได้หูพลอยแท้

2,000.00฿

ต่างหูตะขอ ลายไทยประยุกต์ เงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว ลงยาสี ประดับพลอยแท้ ทับทิม มรกต ซิทรีน อเมทิสต์ มูนสโตน (มุกดารหาร) ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

1,890.00฿

ต่างหูห้อยตุ้มทอง ประดับพลอยแท้ ลาริมาร์ ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน หนา 3 ไมครอน 22 เค ไม่มีนิกเกิล สร้างก่อให้เกิดการแพ้

1,290.00฿

ต่างหูระย้าเรขาคณิต ห่วงและพีรามิด เงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ทับทิมชมพู อเมทิตส์ ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

890.00฿

ต่างหูห้อยลายบาโรก ประดับพลอยโมรา หลังเบี้ย ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค 3 ไมครอน มาตรฐาน Nickel Free คือ ไม่มีส่วนผสมสารที่ก่อให้เกิดการแพ้

1,690.00฿

ต่างหูทรงเรขาคณิต ประดับพลอยเทอร์คอยส์ ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

990.00฿

ต่างหูเกลียวคลื่น ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ เทอร์คอยส์ การชุบไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

1,590.00฿

ต่างหูพลอยทรงวินเทจ ลงยาสี เงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ อาเกตสีเขียว มรกตไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

5,900.00฿

ต่างหูโคมรังผึ้งทอง โคมเต็งลั้ง ตัวเรือนเงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เคหนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ มิกส์สี นพเก้า ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน

2,500.00฿

ต่างหูพุ่มมณี นพเก้าพลอยมิกส์หลากสี เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค ประดับพลอยแท้ ไม่มีนิกเกิล ทำให้ใส่แล้วไม่แพ้ ไม่คัน

890.00฿

ต่างหูห้อยพลอยทูโทน ประดับพลอยโมราและมูนสโตน ตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

390.00฿

ต่างหูดอกกุหลาบ ต่างหูสตั๊ด เงินแท้ 925 ชุบทองไมครอน ทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ไม่ชุบนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ใส่แล้วไม่คัน

2,500.00฿

ต่างหูห้อยโมรา พลอยเม็ดเดียว หลังเบี้ย ตัวเรือนเงินแท้ ชุบทอง 22 เค 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมสารที่ก่อให้เกิดการแพ้

890.00฿

ต่างหูห้อยพลอยกลม เม็ดเดียว ทรงกลมวินเทจ ฝังพลอยคาร์เนเลี่ยนตัวเรือนเงินแท้ 92.5%ชุบทอง 22 เค 3 ไมครอน ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล สารที่ก่อให้เกิดการแพ้

2,500.00฿

ต่างหูอุบะเกลียวมณี ต่างหูห้อย เงินแท้ 925 ชุบทอง 22 เค หนา 3 ไมครอน ประดับพลอยแท้ ทับทิม อาเกตสีเขียว ไม่ชุบนิกเกิล ไม่แพ้ ไม่คัน