วิธีวัดไซส์แหวน
1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางแหวนวงเดิม 

แปลงผลที่ได้ ให้เป็นหน่วย  มิลลิเมตร  (1 ซม. = 10 มม.) นำผลที่ได้มาเทียบกับตารางได้เลยค่ะ

2.วัดด้วยเชือก กระดาษ หรือ สายวัดตัว

ใช้เชือก, ด้าย, กระดาษ หรือ สายวัดตัว  นำมาวัดรอบนิ้วที่ต้องการจะใส่แหวน แล้วเอาปากกาขีดเส้นเล็กๆ บริเวณที่วัดทับกันบนนิ้ว  

จากนั้นนำมาทาบกับไม้บรรทัด แปลงผลที่ได้ ให้เป็นหน่วย  มิลลิเมตร  (1 ซม. = 10 มม.)  นำผลที่ได้มาเทียบกับตารางก็ได้จะไซส์แหวนที่ต้องการ

ตารางไซส์แหวน

หากมีข้อสงสัยการเลือกไซส์แหวน สามารถติดต่อปรึกษาที่
 เพจ Facebook : kanelian หรือ Line official : kanelian To: 000-000-0000